___________________________________________________________________

Champions 2009


DkBdCh Kalypsos Pop Corn
1 jcert- BISJ
3xcertDksBdCh DkKdCh Kalypsos Tutti Frutti
Nu også kæledyrschamp
4xcert i Kæledyr

 


Bruno
Dkbdch DkCh Kalypsos Hermes
4x cert i racedyr
3 x cert i børnedyr

 


Dkbdch Kalypsos Idefix
4x cert, 2x BIS
2 x cert i kæledyr - BIS4

 


Dkch Kalypsos Leda 
4xcert

 


DkCh Kalypsos Oktavia
3xjcert, 2xcert, BISJ2 ,BIR-J, bedste teddyr J

 


Dkch Kalypsos Kassandra
1xjcert. ,3xcert.